Rytierskym športom sa nazýva turnaj. Rytier, ktorý práve nie je na výprave, zúčastňuje sa na turnaji. Turnajová aréna zväčša bývala za mestom a publikum tvorili urodzené dámy a iní rytieri alebo niekedy aj obyčajní ľudia. Súťažilo sa v súboji s mečom alebo aj sekerou, ale najviac sa súťažilo na koni a s kopijou. Rytier, ktorý príde na turnaj, zapíše svoj erb u herolda a ten potom erb vyvesí k ostatným erbom. Vyzývateľ si vyberie protivníka tým, že udrie na jeho erb. Vyzývateľ má právo vybrať si kopiju a meč ako prvý. Kopija by mala byť dlhá aspoň tri metre, tupo zakončená a meč by mal byť dlhý aspoň meter dvadsať. Herold predstaví obecenstvu rytierov a vymenuje ich najodvážnejšie činy. Súboj má tri kolá a súťažiaci môžu získať :

JEDEN bod - úder na telo protivníka (je zakázané udierať do miest, kde by to mohlo byť nebezpečné, napr. hlava)

DVA body - za úder na telo, pri ktorom sa zlomí kopija

TRI body - ak úder bude taký silný, že protivníka zhodí z koňa

AUTOMATICKY VYHRÁVA ten, kto vyhodí protivníka zo sedla a hneď získava koňa a brnenie porazeného

Súboj pokračuje vtedy, ak je skóre nerozhodné. Súťažiaci bojujú s mečom. Súboj s mečom pokračuje dovtedy, kým sa jeden so súperov nevzdá alebo do stanoveného času. Turnaj preto môže pokračovať aj niekoľko dní, ale nemal by sa konať v nedeľu, na Vianoce, Veľkú noc,  v čase pôstu alebo v iné sviatky. Po turnaji sa zvyknú šľachtici a súťažiaci zúčastniť na hostine.