Husiti- Bojovníci, ktorí bojovali za slobodu poddaných. Vojny viedli najmä na území Slovenska a Čiech, ale bojovali aj proti križiakom. Prvým a najznámejším vodcom bol Ján Žižka z Trcnova. Po jeho smrti velili husitom aj ďalší vodcovia a najznámejší bol Prokop Holý. Husiti šírili vlastnú vieru - husitstvo. Husitmi sa často stávali aj zemepáni. Najväčším nepriateľom husitov bol kráľ Žigmund, rakúsko - uhorský kráľ, ktorý sídlil v Ostrihome a jeho priatelia - gróf Ctibor z Ctiboríc a gróf Rákoczy.

 

 

Zaujímavá literatúra o husitoch : Milan Húževka, Meč slepého rytiera