RYTIERI VO VŠEOBECNOSTI

Asi v 8.storočí  v Európe, v dobe, ktorú nazývame aj stredovek, žila mocná spoločenská trieda bojovníkov, čo sa nazývali rytieri. Slovo rytier pochádza z nemeckého slova Ritter. Viedli vojny za kráľa, vlasť a vlastné náboženstvo v snahe ubrániť si krajinu pred nepriateľskými nájazdmi. Kone dávali rytierom veľkú výhodu, lebo sedeli vysoko, boli rýchli a veľká hmotnosť mohla tiež spôsobiť straty v nepriateľských šíkoch. Rytieri boli vyše 500 rokov hlavnými predstaviteľmi na európskych bojiskách. Rytierom sa mohol stať každý zdatný ale i bohatý muž. Musel byť aj odvážny, šľachetný a verný svojmu kráľovi. Ideálny rytier mal ochraňovať ženy, byť milosrdný k nepriateľskému bojovníkovi a mal žiť podľa kresťanských zásad. Tieto vlastnosti sa nazývali rytierske cnosti.