Herold - Heroldi spočiatku len rozpoznávali účastníkov na turnajoch, no rytieri si neskôr uvedomili, že môžu byť osožní aj na bojisku. Herold predsa vedel rozpoznať všetkých rytierov a hlavne nepriateľských rytierov. Každý rytier chcel mať vlastného herolda. V mierových časoch heroldi organizovali svadby, slávnosti, sprievody a pohreby pre svojho pána. Neskôr sa heroldi stali zodpovednými za celý sytém heraldiky, viedli si oficionálne záznamy o erboch a vymýšľali erby. V niektorých oblastiach boli založené školy na výchovu budúcich heroldov, ktorý sa nazývali parsevanti. Heroldi chodili spolu so svojími pánmi na stretnutia, kde sa dohadovali aké farby a figúry budú v erbe budúcich šľachticov. 

Heraldika - Heraldika je odbor, ktorý sa zaujíma o štúdium erbov.