Skôr, ako sa niekto stal rytierom, musel stráviť niekoľko rokov ako páža a neskôr ako panoš. Páža je mladý chlapec, ktorý odíde zo svojho domova na hrad slúžiť nejakému rytierovi a jeho panošom. Panoš si potom nájde rytiera, ktorému bude slúžiť a rytier ho bude učiť. Panoš musí ostriť rytierovi zbrane, leštiť mu výzbroj a učiť sa šermovať a jazdiť na koni. Dobrý panoš sprevádza svojho rytiera na cestách za dobrodružstvami. Ak šľachtic alebo rytier uzná panoša hodným stať sa rytierom, preukáže mu to tým, že mu odovzdá meč. Aby bol budúci rytier hodný svojho titulu, musí stráviť noc pred pasovaním v modlitbe. Pri slávnostnom obrade pasovania šľachtic alebo kráľ poklepe rytiera po pleciach a po hlave a pri tom povie: ,,Pasujem Ťa za rytiera." Odvtedy si rytier bude plniť svoje rytierske povinnosti voči vlasti a kráľovi a dodržiavať pritom rytiersky kódex.